Takster

Takstblad for Skamlebæk Vandværk a.m.b.a.

Taksterne er eksklusiv statsafgift og moms, hvis ikke andet er angivet.

1. Fast afgift (betales af enhver andelshaver). pr. år. kr. 650,00
2. Vandafgift (beregnes efter målt forbrug)

Aflæsningen sker hvert år i november.
kbm. kr 10,00
Statsafgiften på vand opkræves af vandværket og udgør. kbm. kr. 6,31
3. Aflæsningsgebyr. Medlemmer, der ikke angiver aflæsning rettidigt, eller ønsker aflæsning foretaget af vandværket. pr. aflæsning kr. 250,00
Hvis vandværket foretager aflæsningen betales for forgæves forsøg på aflæsning (stophanebrønden er f.eks. skjult af beplantning). kr. 250,00

TILLÆGSAFGIFTER

4. Udsendelse af rykkerskrivelse ved manglende betaling. momsfrit kr. 100,00
5. Udsendelse af lukkevarsel. momsfrit kr. 250,00
6.Afbrydelse eller genåbning af vandforsyning(fx som følge af restancer, undladelse af at efterkomme påbud om lovliggørelse af konstaterede fejl ved den del af vandforsyningen, hvor vedligeholdelsen påhviler medlemmet etc.) Gebyret betales både ved lukning og genåbning. kr. 1.500,00
7. Manglende meddelelse om ændring af opkrævningsadressen. kr. 250,00
8. Opkrævningsgebyr, hvis der ikke betales via PBS. kr. 50,00
9. Retablering af brudte plomber på vandmåler. Vandforbruget for den periode, hvor plomben har været brudt, fastsættes efter SV´s skøn. kr. 200,00
10. Indskud inkl. anboring. Såfremt betingelserne herfor anført i leveringsbetingelserne er opfyldt herunder, at der er umiddelbar tilslutning til ledning i vej. Hvis det ikke er tilfældet, betales efter regning. kr.25.000,00
(gælder kun nye medlemmer)
Ved skønsmæssig fastsættelse af forbrug fastsættes dette som følger:
Sommerhuse                                                     70 kbm
Helårsbeboelse                                                 130 kbm
Slutafregningen for forbrug sker på opkrævningen, der udsendes i december samme år. Opkrævning udsendes 2 gange om året. A conto pr. 1/7 og årsopgørelse i december.

 

Skamlebæk Vandværk
Kildevangsvej 10
4540 Fårevejle