Forside

Hent indkaldelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling. DRIFTSINFO


Velkommen til Skamlebæk Vandværk som forsyner ca. 1350 forbrugere med drikkevand i området omkring Veddinge bakker i Odsherred Kommune.

Planlægningen af Skamlebæk Vandværk startede med den stiftende generalforsamling, der blev afholdt i ”Karnappen” i København torsdag den 22. september 1960.

Kildevangsvej 10 blev købt d. 5.11.1962 for den formidable sum af 2.762 Kr.

De første par år gik med mange diskussioner og megen planlægning, nogle fejlboringer og den første boring, der viste sig at være effektiv startede i 1961, dette var Boring 2 som stadig er aktiv og kan give ca. 12 m3 i timen. Herfra er det gået derudad.

I alt har værket haft 10 boringer. Der er boringer, der har været åbne i kortere eller længere tid, og i dag har værket 4 aktive boringer. De sidste 3 er fra årene 1980 1982.

Der har, de første 10 år af værkets historie, været mange interne diskussioner i bestyrelsen og der har også været mange uforståelige, private interesser involveret i, hvem, der skulle lave hvad for vandværket, og hvem, der absolut ikke skulle lave noget samt hvorfor

Betaling af vand har også ændret sig hen over tid. I 1968 betalte man 40 kr. om året uanset hvor meget vand man brugte, hvis man var ejer af en grund, uanset om der var sommerhus på eller ej. Hvis man var fastboende i et familiehus kostede det 60 kr. om året. Til gengæld kunne man få en bøde fra 10-50 kr., hvis man med fortsæt eller grundet skødesløshed ikke lukkede for vandet. Og man måtte heller ikke lade naboer eller uvedkommende hente vand ved sin pumpe.

I dag betaler man for den mængde vand man bruger (det vil sige alt det vand der løber gennem din måler) og kun det og det er uanset, om naboen henter vand eller ej.

Derfor anbefaler vi kraftigt at man holder øje med måleren for at se om der er utætheder i systemet.

Grunden med adressen Kildevangsvej 10 blev købt i 1962, men den ældste del af selve vandværksbygningen er fra 1964. Den sidste del af bygningen blev bygget til i 2010.

Vandværket styres i dag på et højt teknologiske niveau, og værkets funktioner overvåges døgnet rundt. Vandværkets 4 aktive boringer ligger i et fordelagtigt geologisk område og det vand, der pumpes op er meget gammelt. Det er vanskeligt at vurdere vands alder, men vandværket har fået foretaget en del analyser, der kan anskueliggøre hvornår vandet sidst har været i forbindelse med luft. Og det betyder, at vandet fra de 4 boringer er fra 2000 til 4-5000 år gammelt. Det er det, man kunne kalde ”vikingevand” og vand, der er lagt tid før, der var noget, der hed Pfas og pesticider. Trods det foretager værket mange analyser af vandets kvalitet og også langt flere, end lovgivningen kræver. Vores vand har en rigtig god smag og har altid opfyldt alle tekniske krav for god drikkevandskvalitet.

Vandværket indvinder vand fra 4 boringer. Den udpumpede mængde er ca. 60.000 m3 pr. år. Værket er ringforbundet med 3 naboværker, således at forbrugerne altid er sikret vandforsyning. Vandet har en rigtig god smag og har altid opfyldt alle tekniske krav for godt drikkevand.

Det har en hårdhedsgrad på ca. 22.